Transparante partij voor Algemeen Belang

Nieuws en activiteiten

Gezellige ALV van de lokale partij T@B!

21-04-2023 Eens per jaar houdt de T@B een Algemene Leden Vergadering. De prachtige locatie ’t Hart in Boven-Hardinxveld was het decor …

Lees verder...

Start bouw 14 sociale koopwoningen

T@B is verheugd met start bouw 14 sociale koopwoningen – Pieter de Hooghstraat Wat een geweldig nieuws moet dit zijn voor al onze jonge …

Lees verder...

Participeren blijven we leren

Donderdag 16 december 2021 is dit participatieplan behandelt tijdens de laatste gemeenteraadvergadering van 2021
Lees verder...

T@B-voorstel aangenomen

In ons dorp is een grote vraag naar woningen. Nieuwbouw zit in de pen, maar de T@B wenst een versnelling.
Lees verder...

Najaarsnota 2021

Op 28 oktober 2021 is de Najaarsnota over 2021 besproken.
Lees verder...

Biggenruggen Rivierdijk worden aangepast

De biggenruggen zorgen voor een gevaarlijke situatie.
Lees verder...

Trudy Baggerman 
Wethouder Sociaal domein, Wonen en ruimtelijke ordening, Gemeentelijk vastgoed, Drechtstedenbestuur en 
1e loco-burgemeester

"Mijn drijfveer is problemen oplossen en onderdeel te zijn van een kanteling: niet meer vanuit het gemeentehuis beleid maken, maar luisteren naar de mensen en vragen wat zíj willen.
Kunnen we het voor iedereen goed doen? Het antwoord is 'helaas' nee. Maar je moet die ‘nee’ wel goed kunnen uitleggen. Dat kan alleen maar als je dicht bij jezelf blijft staan."

De T@B is dé lokale  dorpspartij en de grootste in de raad.

Niet links of rechts, maar echt een daadkrachtige, democratische dorpspartij, zonder invloed vanuit Den Haag. Wat willen wij graag voor u bereiken!


HET BESTE DORP OM IN TE WONEN EN TE WERKEN
  - Inwoners uit de bijstand, plaatselijk opleiden en werken in de scheepsbouw en maakindustrie, bedrijven krijgen zeggenschap over eigen bedrijventerrein, terrassen in het winkelcentrum stimuleren, voorzieningen voor de jeugd, buitenbad open, ruimte voor sport en sporthallen van de verenigingen, investeren in duurzaamheid, niet méér vluchtelingen maar betere integratie, voldoende woningen, politie en brandweer op orde

GOEDE ZORG DICHTBIJ 
- Goede zorg en ondersteunen mantelzorgers, ouderen langer zelfstandig laten wonen, inzetten preventieve lokale zorg.

KLANTVRIENDELIJKE GEMEENTE - Zelfstandig dorp door goede regionale samenwerking, snellere en betere dienstverlening, flexibel omgaan met vergunningen, minder en makkelijkere regels, meer taken voor de inwoners dichterbij uitvoeren, gemeentehuis ook voor gebruik door lokale organisatie inzetten.

MOOI EN VERKEERSVEILIG DORP
- Inzetten voor verbreding A15, oplossen verkeersproblemen Nieuweweg, aanpak oversteekplaats Weideveld, snelfietsroute langs A15, beter en meer onderhoud gemeentelijk groen en straten, veilige verkeersituaties Wieling/Peulenlaan/spoorwegovergangen. 

GOED OMGAAN MET UW BELASTINGGELD
- Uw belasting laag houden en schuld van de gemeente verminderen,

Fractie

De Transparante partij voor Algemeen Belang zit momenteel met 5 raadsleden in de Gemeenteraad.

Dick Fijnekam

Fractievoorzitter

Openbare orde en veiligheid, Wonen en ruimtelijke ordening, Onderwijs, MAG

Guus van den Bosch 

Raadslid

Facilitaire Zaken, Personeel en Organisatie, Financiën, Openbare Werken

Arie de Rooij

Raadslid

Dienstverlening, Communicatie, Sociaal domein, Verkeer en vervoer, Sport, Cultuur, Toerisme en recreatie

Paul Hoogstraten

Raadslid

Gemeentelijk vastgoed, Omgevingswet, Duurzaamheid
en milieu

Henk van Tilborg

Raadslid

Tijdelijk met verlof

Jary de Hon

Plaatsvervangend Raadslid

Economie

Lidmaatschap

De T@B telt momenteel 120 leden en het ledenaantal wordt elk jaar groter. Omdat de T@B een lokale partij is krijgt de T@B geen subsidies van het rijk zoals landelijke partijen dat krijgen. Dankzij de leden en de contributies kan de partij functioneren zoals zij dat tot op heden doet. Daarom zijn we als partij trots met het grote en stijgende ledenaantal.

Uiteraard wordt er zorgvuldig en efficiënt omgegaan met de contributiegelden. De T@B gebruikt de contributiegelden om tijdens verkiezingsperioden campagne te voeren. Ook organiseert de T@B regelmatig informatieavonden voor haar leden, burgers, bedrijven en verenigingen en zorgt de T@B ervoor dat de leden goed op de hoogte blijven van de politieke ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, mailings en persoonlijk contact met leden en inwoners. De T@B laat zich vaak zien op diverse evenementen in het dorp en is geregeld te vinden op de wekelijkse markten in zowel Beneden als Boven-Hardinxveld.

Uiteindelijk steunt u met een lidmaatschap een partij die een goed, solide, transparant en betrouwbaar beleid wilt voeren in de gemeente. Een partij die dichtbij de inwoners wilt staan door met u in gesprek te gaan en weten wat er leeft in de gemeente.

Lid worden
U kunt lid worden door onderstaand formulier in te vullen. Uw gegevens zullen zorgvuldig behandeld worden door de ledenadministratie en u krijgt een bevestiging van uw lidmaatschap. De tarieven voor het lidmaatschap zijn als volgt:

Inschrijfformulier

Contributie

Vanaf 22 jaar 

€ 42,50

Per jaar

Per eerste lid van het gezin.
Overige gezinsleden
betalen € 22,- per persoon. 

Tot en met 21 jaar

€ 14,50

Per jaar

Het lidmaatschap voor leden tot en met 21 jaar bedraagt slechts 
€ 14,50 per persoon.

INSCHRIJFFORMULIER
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

De Transparante partij voor Algemeen Belang Hardinxveld-Giessendam zal de, door uw, verstrekte gegevens niet delen met derde partijen tenzij van rechtswege een beroep wordt gedaan op de verstrekking hiervan.

Volg ons op