Transparante partij voor Algemeen Belang

Goedemiddag beste T@B leden, 

Mijn naam is Arie van den Berg, en ik ben verheugd om mijzelf aan jullie voor te stellen als voormalig SGP raadslid. Ik heb besloten de overstap te maken naar jullie lokale politieke partij omdat ik mij sterk kan vinden in jullie visie en doelen voor onze gemeente.

Als raadslid heb ik ervaring opgedaan met het vertegenwoordigen van de belangen van de inwoners. Ik ben bekend met het politieke proces en heb in de gemeenteraad gewerkt aan verschillende vraagstukken en beleidsgebieden.

Mijn belangrijkste drijfveer is om een positieve impact te hebben op onze gemeenschap en het welzijn van onze inwoners. Ik ben ervan overtuigd dat een goede samenwerking en open communicatie binnen de politieke partij essentieel is om deze doelen te bereiken.

Arie van den Berg

Met mijn ervaring en kennis wil ik graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de T@B en jullie visie helpen versterken. Ik sta open voor nieuwe ideeën en ben bereid om samen te werken met ieder lid om onze gemeente nog beter te maken.

Graag zou ik van deze gelegenheid gebruik willen maken om meer te weten te komen over jullie prioriteiten, doelen en verwachtingen voor de toekomst. Ik ben enthousiast om te horen hoe ik als raadslid kan bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de T@B en ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten bij onze T@B-caravan op de welbekende plaatsen in ons mooie dorp. Schroom niet en kom langs om kennis te maken met mij. Ik wil graag samen werken aan een succesvolle toekomst voor onze gemeente.

Overigens ik ben met vakantie van 15-09-2023 tot 26-09-2023

Met vriendelijke groet,
A.A. van den Berg

T@B Caravan 2.0

Sinds februari 2022 zaten we zonder ons herkenningspunt, de caravan. 

Op 17 juni 2023 was het dan zover! Een historische dag voor onze 20 jarige vereniging. Op een mooie zonovergoten zaterdag is onze nieuwe promotie caravan version 2 feestelijk onthuld.

Nieuws en activiteiten

Persbericht HG24

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Fractievoorzitter Arie van den Berg (SGP) is overgestapt naar de lokale politieke partij T@B. Dat maakt de T@B woensdag 6 …

Lees verder...

Aftreden Henk van Tilborg als raadslid van de T@B

Met spijt en een zwaar gemoed delen wij u mede dat Henk van Tilborg, raadslid van de lokale partij T@B, heeft besloten af te treden. Henk heeft …

Lees verder...

T@B op vakantie

T@B on Tour met zomerreces ! Net als vele inwoners in ons mooi dorp zal de T@B ook een korte pauze inlassen. T@B on Tour is twee maanden …

Lees verder...

Tussen hoop en vrees

Perspectiefnota 2024 -2027 Tijdens mijn bijdrage in 2022 zag de wereld er ineens anders uit. Tot en met 2025 een begrotingsoverschot en met …

Lees verder...

Onthulling T@B caravan 2.0

Sinds februari 2022 zaten we zonder ons herkenningspunt een caravan.Ja onze oude caravan hebben we vorig jaar met angst en beven naar …

Lees verder...

Gezellige ALV van de lokale partij T@B!

21-04-2023 Eens per jaar houdt de T@B een Algemene Leden Vergadering. De prachtige locatie ’t Hart in Boven-Hardinxveld was het decor …

Lees verder...

Start bouw 14 sociale koopwoningen

T@B is verheugd met start bouw 14 sociale koopwoningen – Pieter de Hooghstraat Wat een geweldig nieuws moet dit zijn voor al onze jonge …

Lees verder...

Participeren blijven we leren

Donderdag 16 december 2021 is dit participatieplan behandelt tijdens de laatste gemeenteraadvergadering van 2021
Lees verder...

T@B-voorstel aangenomen

In ons dorp is een grote vraag naar woningen. Nieuwbouw zit in de pen, maar de T@B wenst een versnelling.
Lees verder...

Najaarsnota 2021

Op 28 oktober 2021 is de Najaarsnota over 2021 besproken.
Lees verder...

Biggenruggen Rivierdijk worden aangepast

De biggenruggen zorgen voor een gevaarlijke situatie.
Lees verder...

Trudy Baggerman 
Wethouder Sociaal domein, Wonen en ruimtelijke ordening, Gemeentelijk vastgoed, Drechtstedenbestuur en 
1e loco-burgemeester

"Mijn drijfveer is problemen oplossen en onderdeel te zijn van een kanteling: niet meer vanuit het gemeentehuis beleid maken, maar luisteren naar de mensen en vragen wat zíj willen.
Kunnen we het voor iedereen goed doen? Het antwoord is 'helaas' nee. Maar je moet die ‘nee’ wel goed kunnen uitleggen. Dat kan alleen maar als je dicht bij jezelf blijft staan."

De T@B is dé lokale  dorpspartij en de grootste in de raad.

Niet links of rechts, maar echt een daadkrachtige, democratische dorpspartij, zonder invloed vanuit Den Haag. Wat willen wij graag voor u bereiken!


HET BESTE DORP OM IN TE WONEN EN TE WERKEN
  - Inwoners uit de bijstand, plaatselijk opleiden en werken in de scheepsbouw en maakindustrie, bedrijven krijgen zeggenschap over eigen bedrijventerrein, terrassen in het winkelcentrum stimuleren, voorzieningen voor de jeugd, buitenbad open, ruimte voor sport en sporthallen van de verenigingen, investeren in duurzaamheid, niet méér vluchtelingen maar betere integratie, voldoende woningen, politie en brandweer op orde

GOEDE ZORG DICHTBIJ 
- Goede zorg en ondersteunen mantelzorgers, ouderen langer zelfstandig laten wonen, inzetten preventieve lokale zorg.

KLANTVRIENDELIJKE GEMEENTE - Zelfstandig dorp door goede regionale samenwerking, snellere en betere dienstverlening, flexibel omgaan met vergunningen, minder en makkelijkere regels, meer taken voor de inwoners dichterbij uitvoeren, gemeentehuis ook voor gebruik door lokale organisatie inzetten.

MOOI EN VERKEERSVEILIG DORP
- Inzetten voor verbreding A15, oplossen verkeersproblemen Nieuweweg, aanpak oversteekplaats Weideveld, snelfietsroute langs A15, beter en meer onderhoud gemeentelijk groen en straten, veilige verkeersituaties Wieling/Peulenlaan/spoorwegovergangen. 

GOED OMGAAN MET UW BELASTINGGELD
- Uw belasting laag houden en schuld van de gemeente verminderen,

Fractie

De Transparante partij voor Algemeen Belang zit momenteel met 5 raadsleden in de Gemeenteraad.

Dick Fijnekam

Fractievoorzitter

Guus van den Bosch 

Raadslid

Arie de Rooij

Raadslid

Paul Hoogstraten

Raadslid

Henk van Tilborg

Raadslid

Jary de Hon

Plaatsvervangend Raadslid

Arie van den Berg

Raadslid

Lidmaatschap

De T@B telt momenteel 120 leden en het ledenaantal wordt elk jaar groter. Omdat de T@B een lokale partij is krijgt de T@B geen subsidies van het rijk zoals landelijke partijen dat krijgen. Dankzij de leden en de contributies kan de partij functioneren zoals zij dat tot op heden doet. Daarom zijn we als partij trots met het grote en stijgende ledenaantal.

Uiteraard wordt er zorgvuldig en efficiënt omgegaan met de contributiegelden. De T@B gebruikt de contributiegelden om tijdens verkiezingsperioden campagne te voeren. Ook organiseert de T@B regelmatig informatieavonden voor haar leden, burgers, bedrijven en verenigingen en zorgt de T@B ervoor dat de leden goed op de hoogte blijven van de politieke ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, mailings en persoonlijk contact met leden en inwoners. De T@B laat zich vaak zien op diverse evenementen in het dorp en is geregeld te vinden op de wekelijkse markten in zowel Beneden als Boven-Hardinxveld.

Uiteindelijk steunt u met een lidmaatschap een partij die een goed, solide, transparant en betrouwbaar beleid wilt voeren in de gemeente. Een partij die dichtbij de inwoners wilt staan door met u in gesprek te gaan en weten wat er leeft in de gemeente.

Lid worden
U kunt lid worden door onderstaand formulier in te vullen. Uw gegevens zullen zorgvuldig behandeld worden door de ledenadministratie en u krijgt een bevestiging van uw lidmaatschap. De tarieven voor het lidmaatschap zijn als volgt:

Inschrijfformulier

Contributie

Vanaf 22 jaar 

€ 42,50

Per jaar

Per eerste lid van het gezin.
Overige gezinsleden
betalen € 22,- per persoon. 

Tot en met 21 jaar

€ 14,50

Per jaar

Het lidmaatschap voor leden tot en met 21 jaar bedraagt slechts 
€ 14,50 per persoon.

INSCHRIJFFORMULIER
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

De Transparante partij voor Algemeen Belang Hardinxveld-Giessendam zal de, door uw, verstrekte gegevens niet delen met derde partijen tenzij van rechtswege een beroep wordt gedaan op de verstrekking hiervan.

Henry van Helden,  [plaatsvervangend] Voorzitter
06 - 10 21 55 63
henry@tabhg.nl

Marian Slagboom-Groeneveld
Diverse bestuurfuncties

Marc Setz
Diverse bestuurfuncties

Volg ons op