Afscheid Henk van Tilborg

Beste leden,

Graag willen wij jullie uitnodigen om a.s. donderdagavond 26 oktober in de raadszaal aanwezig te zijn bij het afscheid van Henk van Tilborg, die van 27-01-2011 tot 26-10-2023 na 12,5 jaar als raadslid van onze partij de T@B afscheid neemt.

Henk heeft zich de afgelopen jaren met volle toewijding en passie ingezet voor onze gemeente. Zijn inzet en betrokkenheid hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan het welzijn van onze inwoners en de ontwikkeling van onze gemeente.

Wij zouden het erg op prijs stellen als jullie aanwezig kunnen zijn bij deze speciale gelegenheid. Jullie steun en aanwezigheid zullen Henk ongetwijfeld erg waarderen.

Later op deze avond zal zijn waarnemer Jary de Hon beëdigd worden als zijn vervanger. De T@B wenst ook Jary alle wijsheid toe in het uitvoeren van zijn politieke taken.

Met vriendelijke groet,

Henry van Helden: plaatsvervangend voorzitter van de T@B