Begroting 2024 – 2027

Namens de T@B heeft Guus van den Bosch de programmabegroting behandeld. Hier de belangrijkste punten die door de T@B aangehaald zijn. De begroting is voor de jaren 2024 en 2025 sluitend maar vanaf 2026 ziet het er minder rooskleurig uit. Vooral 2026 wordt als een ‘ravijnjaar’ gezien. De kosten zitten hem vooral in de grote externe ontwikkelingen zoals de nog steeds te hoge inflatie, loonkosten maar ook hoge kosten voor de aanschaf van materialen.

Sociaal Domein
Groot hoofdpijndossier en staat terecht op de risico paragraaf. Kosten leerlingenvervoer, WMO, Jeugdhulp en de Participatiewet. De algemene reserves zullen het moeilijk krijgen de komende jaren als we geen keuzes maken. Hier ligt een opgave voor de landelijke politiek en het nieuw te vormen kabinet. Als gemeente kunnen we enkel verstandig en kritisch omgaan met onze budgetten. Hierbij mogen we de menselijke maat nooit uit het oog verliezen. Vele zorgkosten hebben een open einde regeling maar de T@B is voor zorg op de juiste plek en voor diegene die het echt nodig hebben.

Bouwen en Wonen
Er wordt volop gebouwd in ons dorp. We hebben de meeste huizenbouw locaties in onze regio. Desondanks hebben we nog steeds te maken met een grote behoefte aan woningen. De T@B erkent ook de veranderende omstandigheden in de woningmarkt door stijgende prijzen van bouwmaterialen, hoge hypotheekrente en stijgende loonkosten. De T@B vindt dat we de plicht hebben om voor onze inwoners passende woningen te bouwen. Onze jongeren moeten gewoon een betaalbare woning kunnen vinden en niet hoeven uitwijken naar omliggende gemeenten. Houdt ons dorp jong en levendig.

Buitenzwembad
Dit staat al sinds 2019 op de kaart. Inmiddels zijn we weer een raadsperiode verder en er is nog steeds geen voorstel naar de raad gekomen. In 2020 is er een enquête gehouden onder de inwoners en op de braderie van 2023 heeft de T@B weer een onderzoek gedaan of de behoefte voor een buitenzwembad nog steeds bestaat. Dat was in 2020 zo en ook nu nog steeds. De T@B heeft het college gevraagd om dit jaar nog met een voorstel naar de raad te komen.

Centrumvisie
De T@B heeft al sinds jaar en dag in ons verkiezingsprogramma staan meer verlevendiging van ons dorp. Er zit vooruitgang in dat moet gezegd. Sfeerverlichting die de straten echt een gezellige sfeer geven, plantenbakken aan de lantaarnpalen maar het mag nog wel wat meer. Sfeer en gezelligheid dat doet iedereen goed zeker in de donkere dagen maar ook in de zomer. De T@B streeft ook naar meer horeca. Als we van boodschappen doen naar winkelen willen is horeca een must.

Communicatie
Contact met de inwoners. Dat moet echt beter. We beschikken vandaag de dag over meer middelen om met de inwoners te communiceren. Ga ook eens kijken als er klachten en of vragen zijn. De FIXI app doet goed zijn werk. Blijft dit promoten via de sociale media en gemeente website.

Verkeer en Vervoer.
De A15 dat blijft een heikel punt. De minister heeft aangekondigd dat er de komende 5 jaar niet gerekend moet worden dat er een verbreding in zit. Het is aan het college om hier vooral met de regio gemeenten op te trekken richting rijk. Hierdoor zal de Wieling en de Peulenlaan decor blijven van sluipverkeer. Over sluipverkeer gesproken. Het is de bedoeling dat er een regionaal plan zal worden opgesteld om het sluipverkeer tegen te gaan. College waar blijft deze? Werkzaamheden moeten beter worden aangegeven op de website. Vorig jaar is dit al aangekaart door de T@B. Maak d.m.v. een simpele kaart (via maps) een schets van de wegwerkzaamheden zodat iedereen kan zien waar het is. Dat zegt meer dan 1000 woorden.

Waterbus
Onze regio Burgemeester dhr. Kolff heeft in een bijeenkomst met onze raad gezegd ‘wat mij betreft is het doortrekken van de waterbus naar Hardinxveld-Giessendam een van de 5 top prioriteiten. Best college pak dit op en maak het mogelijk. In een waterrijk dorp als Hardinxveld-Giessendam kan het toch niet zo zijn dat deze ons ‘huisje’ voorbij gaat.

Als laatste en niet onbelangrijk. Er staan veel infrastructurele,- en bouw plannen op de rol. Denk aan de Nieuweweg, Midden wetering, Buitendams, ontwikkelingen in ’t Oog maar ook maatschappelijke doelen als het Buitenzwembad, sporthal de wielewaal, enz. enz. De schatkist van de gemeente is niet onuitputtelijk daarom vraagt dit om keuzes te maken. Het college is opgedragen via een motie om in het eerste kwartaal van 2024 met een lijst te komen met prioriteiten en keuzes.

Met dank aan Guus van den Bosch namens de Transparante partij voor Algemeen Belang
(T@B)