Aftreden Henk van Tilborg als raadslid van de T@B

Met spijt en een zwaar gemoed delen wij u mede dat Henk van Tilborg, raadslid van de lokale partij T@B, heeft besloten af te treden. Henk heeft deze beslissing genomen omdat het hem onmogelijk is zijn functie als raadslid te blijven vervullen in combinatie met andere verplichtingen.


Henk van Tilborg heeft zich jarenlang met veel toewijding en enthousiasme ingezet voor onze lokale gemeenschap. Zijn inzet en betrokkenheid waren altijd bewonderenswaardig en hebben bijgedragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden in onze mooie gemeente Hardinxveld-Giessendam.


“Het is met pijn in mijn hart dat ik deze beslissing neem”, aldus Henk van Tilborg. “Ik heb altijd met veel plezier gewerkt als raadslid en ik ben dankbaar voor de steun die ik heb ontvangen van mijn collega’s en de gemeenschap. Echter, ik ben niet langer in staat om mijn taken op een adequate manier uit te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat er binnen de T@B andere capabele mensen zijn die mijn plaats gaan innemen en het werk voort zullen zetten.”


De T@B bedankt Henk voor zijn onschatbare bijdrage aan de lokale politiek en wenst hem een mooie toekomst toe.