Tussen hoop en vrees

Perspectiefnota 2024 -2027


Tijdens mijn bijdrage in 2022 zag de wereld er ineens anders uit. Tot en met 2025 een begrotingsoverschot en met de komst van de mei-circulaire zelfs tot en met 2026 een positief saldo. Tussen hoop en vrees maar wel met een beter financieel perspectief.
Lees hier de perspectiefnota