Gezellige ALV van de lokale partij T@B!

21-04-2023

Eens per jaar houdt de T@B een Algemene Leden Vergadering.

De prachtige locatie ’t Hart in Boven-Hardinxveld was het decor voor deze gezellige avond.

De leden werden verwelkomt door het bestuur en namen plaats in een van de mooie ruimten die ’t Hart te bieden heeft.

Er is ook een agenda die, zoals het hoort afgewerkt moet worden.

Naast de vaste agendapunten wordt er ook stil gestaan bij de mededeling dat er bestuursleden al dan niet herkozen gaan worden en daarmee hun aftreden aankondigen.

Dit jaar neemt de partij afscheid van onze Penningmeester, Wil Dubbeldam. Het goede nieuws is dat er twee nieuwe bestuursleden aantreden. Dat zijn Marian Slagboom (alg. bestuurslid) en Marc Setz (alg. bestuurslid).

De financien zullen in goede banen geleid worden door Anneliek Fijnekam. Zij wordt echter geen lid van het bestuur maar neemt deze taak waar. Hierdoor is het bestuur naast de voorzitter Henry van Helden aangevuld met 2 nieuwe bestuursleden en een Penningmeester zonder bestuursfunctie.

Onze wethouder Trudy Baggerman geeft de leden een inkijkje in de keuken waar het college / gemeente mee bezig is.

De leden waren kritisch over Diftar (staat voor gedifferentieerde tarieven) en maken zich zorgen om de verkeersveiligheid bij een aantal bekende hotspots in ons dorp.

Aan het einde  van de vergadering wordt de Penningmeester nog even in het zonnetje gezet voor zijn bewezen diensten. Daarbij hoort een attentie in de vorm van bloemen en Hagi-bonnen (zie foto).

Na het officiële gedeelte gaat de avond informeel door met een hapje en een drankje.

Dank aan de aanwezige leden en dank aan het bestuur voor een geweldige avond in ’t Hart van Boven-Hardinxveld.

Tot de volgende ALV in 2024.