Participeren blijven we leren

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Donderdag 16 december 2021 is dit participatieplan behandelt tijdens de laatste gemeenteraadvergadering van 2021. De T@B heeft dit participatieplan omarmt en is blij dat het college met een plan gekomen. Participatie is het creëren van gedeeld begrip. Het is geen blauwdruk maar maatwerk.

Het is best een klus geweest en het college is zeker niet over een nacht ijs gegaan. Zeker het rekenkamerrapport (uitgebracht in september 2020) was op sommige projecten duidelijk, het moet beter en daar moet het college mee aan de slag.

De moties van de PvdA / CDA om iemand aan te stellen die als aanspreekpunt voor onze inwoners fungeert is niet aangenomen. Het is niet aan ons als raad om ons te bemoeien hoe de ambtelijke organisatie moet gaan functioneren op welk onderwerp dan ook. Je kan hoogstens aangeven wat je het college wilt meegeven. De portefeuillehouder was hier duidelijk in “Er zal per project iemand aangewezen worden die het aanspreekpunt is voor iedereen die betrokken is of gewoon nieuwsgierig is hoe het verloopt”.

Participeren doe je gezamenlijk en laat je niet over aan een persoon.

De motie van de fractie Philippo heeft het ook niet gehaald. Volgens deze fractie zijn onze ambtenaren niet bekwaam en ontbreekt het aan kennis en kunde om te starten met dit participatieplan.
Participeren is blijven leren. Natuurlijk mag je fouten maken dat is menselijk als je er maar van leert. Als je als ambtelijke organisatie snapt dat je in gesprek moet blijven en de kennis en kunde van onze inwoners serieus neemt, komen daar vaak de beste plannen uit voort.

Inwoners snappen echt wel dat niet alles mogelijk is. Stem van te voren met elkaar de kaders vast en zorg voor een goede evaluatie zodat dit weer gereedschappen zijn om deze leermomenten mee te nemen voor de volgende projecten.

De T@B fractie houdt wel vinger aan de pols maar spreekt wel haar vertrouwen uit. Dit is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Raad, College en Ambtelijke organisatie.