T@B-voorstel aangenomen

HARDINXVELD-GIESSENDAM – 11 november 2021. In ons dorp is een grote vraag naar woningen. Nieuwbouw zit in de pen, maar de T@B wenst een versnelling. Onlangs nam onze partij daarom het initiatief om een voorstel, ook wel een motie genoemd, in te dienen. Dit met als doel om maatregelen te nemen voor de versnelling van lokale woningbouw.

Maatregelen 
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2021 diende de lokale partij het voorstel in. SGP en ChristenUnie hebben het voorstel mee ingediend. In de motie wordt het College van Burgemeester & Wethouders verzocht om de gemeenteraad te informeren over de gemaakte afspraken en bereikte resultaten (o.a. met Woningmakers) over versnelling van woningbouwprojecten. Ook roept de motie op om begin 2022 te komen met een voorstel aan de gemeenteraad, met daarin mogelijke maatregelen die leiden tot versnelling van woningbouw in ons dorp.

Meerderheid
De motie werd met een grote meerderheid in de gemeenteraad aangenomen. De T@B kijkt uit naar de mogelijke maatregelen en wil op deze manier haar steentje bijdragen aan de versnelling van lokale woningbouw.