Najaarsnota 2021

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op 28 oktober 2021 is de Najaarsnota over 2021 besproken. Een nota waarin duidelijk wordt gemaakt dat onze gemeente vermoedelijk afstevent op een positief exploitatieresultaat per 31 december 2021.

Mochten we bij de vaststelling van de primaire Begroting nog rekenen op een positief resultaat van zo’n € 473K, is dit nu bijgesteld naar een winst van € 295K. De voornaamste mee- en tegenvallers worden vermeld en toegelicht. Als we kijken naar de mee- en tegenvallers merken wij het volgende op: 

Individuele voorzieningen natura jeugd

De Service Organisatie Jeugd blijft een zorgenkindje. Ook dit jaar worden de kosten met € 13,2 mln overschreden! Ondanks dat er in de begroting vanuit was gegaan dat er een kostenreductie zou worden gerealiseerd. Niets is minder waar. Het geeft ons als fractie geen goed gevoel dat we nu weer € 500K als verlies moeten nemen. En het is daarom ook terecht dat u het bij de risico’s nadrukkelijk vermeld. 

Buitengewone baten en lasten 

Dit jaar worden we geconfronteerd met zo’n € 250K aan loonkosten die niet aan projecten of investeringen doorbelast kunnen worden. Dit is een inschatting op basis van de verantwoorde uren tot en met het 2 de kwartaal. 

Rente opgenomen leningen 

Het stokpaardje van de T@B. Al vanaf het begin dat wij deelnemen in het college (2014) streven wij naar het terugdringen van de financieringslasten. Betaalden we in 2014 nog zo’n slordige 1,3 mln aan rente, vorig jaar was dit teruggebracht naar € 500K en voor dit jaar 2021 zal dit naar verwachting minder dan € 400K zijn. 

Baten Onroerend Zaak Belasting 

De opbrengsten van de Onroerend Zaak belasting vallen dit jaar mee. Er wordt zo’n € 98K meer aan opbrengsten gegenereerd dan oorspronkelijk was begroot. Daarbij valt in programma 10 ook op dat de reinigingsheffing/afvalstoffenheffing € 129K meer oplevert en de rioolheffing ook nog eens € 56K meer opbrengt. Kortom, alles bij elkaar brengen de inwoners dit jaar zo’n € 283K meer in het laatje! 

Voorzitter, het lijkt ons correct om dit bedrag weer naar de inwoners terug te laten vloeien. Wij vragen het college om dit met de vaststelling van de tarieven, die tegen het einde van dit jaar worden bepaald, mee te nemen. Ook zijn wij als fractie benieuwd hoe de andere partijen hierin staan. 

Dit was de bijdrage vanuit de fractie van de T@B. Ondanks een paar vervelende tegenvallers zoals hierboven zijn genoemd, kunnen wij instemmen met de Najaarsnota. Wel maak ik nogmaals de opmerking dat wij benieuwd zijn hoe de andere fracties over de teruggave denken van OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing maar ook hoe het college hierin staat. 

Henk van Tilborg

raadslid T@B